คู่มือการใช้งาน สำหรับนักเรียน

ขั้นตอนเข้าเรียนครั้งแรก

 1. เปิดโปรแกรม Chrome
 2. พิมพ์ classroom.google.com
 3. ป้อนอีเมล์ของคุณ ตัวอย่าง เช่น 90003@gmail.com
 4. ป้อนรหัสผ่าน (โดยถามเจ้าของรายวิชา)
 5. เริ่มต้นใช้งานโดยเลือก ฉันเป็น นักเรียน
 6. กด เข้าร่วม

ขั้นตอนการเข้าเรียนครั้งต่อไป

 1. เปิดโปรแกรม Chrome
 2. พิมพ์ classroom.google.com
 3. ป้อนอีเมล์ของคุณ
 4. ป้อนระหัส (หากไม่ทราบถามอาจารย์ประจำวิชา)
 5. เลือกชั้นเรียนของตนเอง

คู่มือการใช้งาน สำหรับอาจารย์