ล่าสุด

ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินฯ

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกท่านที่กรุณาให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ประธานกรรมการ, ท่านพระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร. กรรมการ, ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา (06/07/64)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *