ขั้นตอนการใช้ Google Classroom สำหรับนักเรียน เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ Google ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียนในการจัดระเบียบงานส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร …..

ขั้นตอนการใช้งาน Google Classroom สำหรับครูทำให้การสอนมีประสิทธิผล มีการทำงานร่วมกัน และมีความหมายมากขึ้น Google ทำงานร่วมกับนักการศึกษาทั่วประเทศเพื่อสร้าง Classroom เครื่องมือที่เปี่ยมประสิทธิภาพและใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ครูจัดการการบ้านและรายงานได้ เมื่อใช้ Classroom นักการศึกษาจะสร้างชั้นเรียน แจกจ่ายงาน ตัดเกรด ส่งความคิดเห็น และดูทุกอย่างได้ในที่เดียว ดูการใช้ Googleclassroom สำหรับผู้สอน เพิ่มเติม

ตารางเรียนทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คลิ๊กอ่านรายละเอียด….

ช่องทางการให้คำปรึกษานิสิต โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร คอยให้คำปรึกษา ทาง โทรศัพย์ ไลน์ อื่น ๆ

อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี คลิ๊กภาพเพื่อปรึกษาออนไลน์

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

หรือเข้าคุยในช่องทาง Social ระบบไลน์ ของมหาวิทยาลัยฯ

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง