สรุปผลการดำเนินงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 2563 ดาวน์โหลด pdf

สรุปกิจกรรมทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2563