อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาการจัดการเชิงพุทธ

รายงานการประเมินหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา 2563 ดาวโหลดไฟลฺ์ pdf

กิจกรรมบริการวิชาการของสาขา (ล่าสุด)

กิจกรรมพัฒนาชนบทภาคเรียนที่ 1 /2563 ดาวโหลด pdf

อ.ภัชลดา สุวรรณนวล เป็นคณะกรรมการตรวจประกันฯระดับหลักสูตร

แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ดาวใหลด pdf

สรุปกิจกรรมการพัฒนาจิตอาสาฯ ดาวโหลด pdf

SAR กจพ 63
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *